Juridiskā atruna

Autora tiesības / Autortiesības:

Šajā lapā esošie zīmoli un logotipi ir reģistrēti zem preču zīmes SAINT-GOBAIN AUTOVER vai Grupas sabiedrībām. Augstākminēto preču zīmju pieminēšana neprasa iepriekšēju un rakstisku īpašnieka piekrišanu licences vai izmantošanas tiesību veidā

Visu informāciju par šo lapu iespējams lejupielādēt, atveidot, drukāt:

šī informācija paredzēta izmantošanai tikai personīgiem mērķiem - nekādā veidā komerciālos nolūkos; informāciju nav atļauts modificēt; kopiju atveidošanas tiesības pieder tikai SAINT-GOBAIN AUTOVER. Visa pārējā informācijas izmantošana, kas nav atļauta ir kategoriski aizliegta bez SAINT-GOBAIN AUTOVER rakstveida atļaujas.

Atbildība:

Visu informāciju, kas atrodama šajā vietnē nodrošina SAINT-GOBAIN AUTOVER. Uzņēmums nesniedz garantiju, tiešu vai netiešu, kā arī neuzņemas nekādu atbildību attiecībā uz šīs informācijas izmantošanu.SAINT-GOBAIN AUTOVER nav atbildīgs par precizitāti, kļūdām un saturu šajā vietnē. Tikai lietotājs ir atbildīgs par šīs informācijas izmantošanu.

SAINT-GOBAIN AUTOVER patur tiesības jebkurā laikā mainīt informāciju vietnē. SAINT-GOBAIN AUTOVER nevar būt atbildīgs par bojājumiem, kas tieši vai netieši radušies pēc šajā vietnē uzrādītās informācijas izmantošanas.

Lietotājs uzņemas neievietot šajā vietnē nekādu informāciju, jo tas ir pretrunā ar likumdošanu un var tikt traktēta kā juridiski sodāma rīcība, kā arī neievietot jebkādu nelikumīgu informāciju izmantojot šo vietni, jo šādas darbības ir pretlikumīgas un apmelojošas.

SAINT-GOBAIN AUTOVER Grupas vietnei, kurai ir hiperteksta saikne ar esošo vietni, neatrodas SAINT-GOBAIN AUTOVER kontrolē un tādējādi neuzņemas nekādu atbildību par tās saturu.

Svarīgi:Ziņojumi, kurus jūs sūtat izmantojot interneta pakalpojumus var tikt pārķertas tīklā. Kamēr ziņa nav nonākusi līdz mums – mēs nespējam garantēt konfidencionalitāti.